Jornadas Logincat – Workshops LOGIS: Tecnología aplicada a la logística

DESCRIPCIÓN:

Sessions de treball de caire teòric/pràctic en format de petits tallers, que permeten oferir una visió global però pràctica del conjunt d’eines de la Indústria 4.0 aplicades a la cadena de subministrament (Logística 4.0)

5 tallers independents, de 4 hores de durada cadascuna

OBJETIVOS:

– Difondre les aplicacions i els beneficis de les diferents tecnologies que engloben la indústria 4.0 aplicades a l’activitat logística, per promoure la transformació de la indústria convencional.
– Fomentar l’alineació de la direcció estratègica, l’arquitectura organitzativa i el model de gestió de l’equip humà de les empreses posant a l’abast del seu personal directiu i tècnic accions de transferència de coneixement focalitzades en les tendències i oportunitats del sector de la logística en relació directa amb l’evolució futura de l’activitat.
– Posar a l’abast dels responsables tècnics de les empreses coneixement sobre diferents aspectes tecnològics relatius a la Logística 4.0.

DIRIGIDO A:

Gerents i/o personal tècnic amb responsabilitat sobre diferents àmbits logístics (compres i aprovisionament, magatzem, distribució i/o transport, planificació i producció,etc) o àrees tecnològiques implicades als sistemes d’informació logística.

METODOLOGIA:

Eminentment pràctica i interactiva.

IMPARTIDOS POR:

Els cinc tallers seran impartits per la Fundació ICIL i s’hi podrà participar de forma única (assistint a un sol taller), com múltiple (a diversos) o completa (a tots els tallers). Fundació ICIL atorgarà diferents certificacions als assistents, en funció de la seva participació.

JORNADAS:

Com automatitzar els quadres de comandament logístics per a la millora de la competitivitat mitjançant la presa de decisions encertades i a temps

Fecha: 19 de Septiembre 2019

Contenidos:

Des de l’alta direcció fins a cadascun dels treballadors i col.laboradors externs han de pendre decisions i accions alineades amb l’estrategia en uns paràmetres definits per l’empresa amb el suport dels resultat basat en dades reals. Per aixó cal que cada nivel operatiu disposi d’informació fiable i una definició dels marges d’actuació.

Lugar evento: Can Gavarra (Camí de Can Gavarra 2 – Polinyà – Barcelona)

Horario: 9,00 a 13,00h

Tel:  . 93 728 11 10

Contacto: Laura Joanpera; joanperaml@ajpolinya.cat

Reserva de Plazas

El bussiness intelligence com a eina d’analítica avançada

Fecha: 3 de Octubre 2019

Contenidos:

La 4ta revolució industrial está impulsada per les dades. La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic, la detecció de patrons i la ciència de dades posa en marxa onades d’innovacions i oportunitats complementàries per cada indústria.

El Business Intelligence analitza, dissenya i implanta completes solucions que aporten a l’empresa dades de qualitat. L’explotació de la informació és una part essencial.
L’analítica de dades detecta abans les tendències, oportunitats i problemes pel que tenen una millor capacitat de resposta cap a clients, competència, entorn i la pròpia empresa.

Lugar evento: Can Gavarra (Camí de Can Gavarra 2 – Polinyà – Barcelona)

Horario: 9,00 a 13,00h

Tel:  . 93 728 11 10

Contacto: Laura Joanpera; joanperaml@ajpolinya.cat

Reserva de Plazas

La importància de la transformació digital a l’area de la logística per la millora de la competitivitat de les empreses

Fecha: 17 de Octubre 2019

Contenidos:

La logística ha d’introduïr innovacions digitals al ritme d’altres indústries. Un ritme més lent d’adopció digital suposaria enormes riscos ja que el comerç minorista, es revoluciona per la tecnologia digital, l’augment del comerç electrònic suposa nous operadors digitals en l’última milla mercat de lliurament. Les plataformes digitals permeten a les petites empreses tenir un abast global i competir amb els gegants establerts del sector. Per aixó caldrà d’una indústria logística realment digital.

Lugar evento: Can Gavarra (Camí de Can Gavarra 2 – Polinyà – Barcelona)

Horario: 9,00 a 13,00h

Tel:  . 93 728 11 10

Contacto: Laura Joanpera; joanperaml@ajpolinya.cat

Reserva de Plazas

Advanced analytics aplicat a la gestió de la cadena de suministrament

Fecha: 5 de Noviembre de 2019

Contenidos:

El Advanced Analytics aplicat a la Supply Chain proporciona enormes possibilitats per a empreses que ja posseeixen les dades que necessiten per a aconseguir grans resultats quant a previsió de la demanda i volen evolucionar en les seves previsions de demanda.
A partir de conjunts de dades que la majoria de les organitzacions tenen disponibles al seu ERP o Business Iintelligence amb la tecnologia i la introducció adequades, qualsevol analista pot ara, sense necessitat de programar, aprofitar les eines disponibles per obtenir informació intuïtiva, visualitzar resultats o fins i tot crear un model predictiu.
Començant amb un projecte tangible, mesurable i senzill cap a Advanced Analytics permet a l’organització aprendre i comprendre el valor que pot aportar i posteriormente fer una selecció de tecnologia, madurar-se en intel·ligència i executar més casos d’ús. Al llarg del cicle complet d’aprenentatge i implementació

Lugar evento: Can Gavarra (Camí de Can Gavarra 2 – Polinyà – Barcelona)

Horario: 9,00 a 13,00h

Tel:  . 93 728 11 10

Contacto: Laura Joanpera; joanperaml@ajpolinya.cat

Reserva de Plazas

Blockchain i logística: Transparéncia i seguretat

Fecha: 21 de Noviembre de 2019

Contenidos:

La tecnologia de Blockchain permet a la logística integrarse a l’ecosistema que potencia una nova indústria i dinamització de la demanda de serveis i solucions adaptades a les necessitats sectorials. Están sorgint projectes de R+D+i que connecten la blockchain amb la intel·ligència artificial i permet un grau de transparència controlada amb un alt nivell de seguretat.

Lugar evento: Can Gavarra (Camí de Can Gavarra 2 – Polinyà – Barcelona)

Horario: 9,00 a 13, 00h

Tel:  93 728 11 10

Contacto: Laura Joanpera; joanperaml@ajpolinya.cat

Reserva de Plazas