Oferta Formativa en Logística LOGINCAT 2019

Logística Inversa

WORKSHOP MÈTODES I TEMPS

Com analitzar els processos que desenvolupen una operació per detectar les oportunitats de millora, dibuixar un disseny òptim eliminant les activitats no necessàries / sense aportació de valor.

Data: 6 febrer 2019
Horari: 9 a 13 h
Lloc: Can Gavarra (Polinyà)

WORKSHOP AUTOMATITZACIÓ DE MAGATZEMS

Opció a tenir en compte per reduir costos operatius, millorar la gestió del fons de maniobra, disminuir les taxes d’error i donar un servei al client més satisfactori.

Data: 20 febrer 2019
Horari: 9 a 13 h
Lloc: Can Gavarra (Polinyà)

WORKSHOP COM SELECCIONAR UN PROVEÏDOR LOGÍSTIC

Criteris i indicadors a tenir en compte.

Data: 6 març 2019
Horari: 9 a 13 h
Lloc: Can Gavarra (Polinyà)

WORKSHOP KANBAN: UNA EINA PER LA MILLORA DE L’EFECTIVITAT

El Kanban és un sistema de gestió que controla la fabricació dels productes necessaris en la quantitat i temps necessari en cadascun dels processos que tenen lloc en un procés productiu.

Data: 20 març 2019
Horari: 9 a 13 h
Lloc: Can Gavarra (Polinyà)

MÀSTER LOGISTICS&SUPPLY CHAIN

Modalitat online. Doble titulació FUNDACIÓ ICIL- UNIVERSITAT CEU-ABAT OLIBA. Professors professionals.
Consultar més informació i condicions.

Data: 29 gener 2019

Més informació i inscripcions:

www.login.cat / info@login.cat / inscripcions  tel. 93.728.11.10

Can Gavarra Centre de Serveis a l’empresa i l’emprenedoria de Polinyà
Camí de Can Gavarra, s.n. 08213 Polinyà (Bcn)

Organitza: