Associació

Associació ICIL

Associació ICIL
És una associació de logística que va néixer a Barcelona l’any 1980 i va passar a ser d’àmbit nacional l’any 1999, amb la finalitat de promoure i divulgar la logística empresarial.

L’associació ICIL té com a objectiu aglutinar als professionals logístics per constituir-se en un punt de trobada i fòrum de debat d’idees i experiències, oferint-los serveis inherents a la seva professió tals com a visites a empreses, punts de trobades, borsa de treball, assessorament professional, consultes logístiques, etc.

Missió

Té la missió de PROMOURE LES ACTIVITATS LOGÍSTIQUES en el seu sentit més ampli incloent la formació, el suport logístics a professionals i empreses, la divulgació i la recerca, tendents a la millora de l’eficiència econòmica.

Visió

Convertir-se en l’ENTITAT RECONEGUDA tant a nivell nacional com a internacional en aplicació de la logística empresarial.

Valors

CONEIXEMENT
ESPECIALITZACIÓ
COMPROMÍS
ÈTICA
QUALITAT
INNOVACIÓ

Junta Directiva

CRISTINA DOMÉNECH FERIA-CAROT

Presidenta

MIGUEL ÁNGEL MIGUEL MARTÍN

Vicepresident

JOAN PORRAS DOMINGUEZ

Tresorer

SERGIO CASTRESANA CASTILLO

Secretari

ISAAC HUERTA ALONSO

Vocal

AUGUSTO GIBERNAU TORRES

Sotssecretari

ENRIC PARERA RICOS

Vocal

ESTEFANIA TORRAS GALOFRÉ

Vocal